Ethische dilemma’s in tijden van AI

Gisteravond stond het thema AI en ethiek binnen de organisatiecontext op het programma van de 52ste editie van Media Villa Arnhem. Samen met gastspreker Niels van Gorp, data strateeg en ethicus bij zorgverzekeraar VGZ, werden de filosofische en ethische overwegingen rondom AI verkent, met speciale aandacht voor de wijze waarop organisaties AI kunnen benaderen.

Niels begon met ons mee te nemen in de verschillende denkwijzen van klassieke filosofen. Van Kant’s filosofie over kennis (wat kan ik weten?) en ethiek (wat moet ik doen?) tot de visies van Plato en Aristoteles, waarbij Plato gelooft dat kennis voortkomt uit een combinatie van waarheid en geloof, terwijl Aristoteles stelt dat kennis voortkomt uit waarneming.

“…het is de tijd van al deze dingen tegelijk. Toch fascineert de vraag wat nu het méést onze tijd typeert mij al sinds ik, nu tien jaar geleden, filosofie begon te studeren. Mijn gedachten hierover centreren zich allemaal rond het meest fundamentele en meest bediscussieerde begrip dat een filosoof tot zijn beschikking heeft, namelijk: waarheid. Wat voor soort waarheid karakteriseert deze tijd?” – Rob Wijnberg

Vervolgens werden we meegenomen in de uitdagingen van het interpreteren van data en hoe context een cruciale rol speelt in deze interpretaties. Hij benadrukte dat het toepassen van AI onlosmakelijk verbonden is met ethische overwegingen. Aan de hand van verschillende stellingen werd de discussie gevoerd over hoe AI ethisch kan worden toegepast en welke ethische vraagstukken ermee samenhangen.

Tot slot liet Niels zien hoe ethiek praktisch kan worden toegepast binnen een organisatie, met voorbeelden van hoe VGZ dit benadert. Het gaat hier om zaken als ethische toetsing, bewustzijn van AI, en het ontwikkelen van ethische kaders en technische richtlijnen voor AI-gebruik.

Ethiek moet volgens Niels een integraal onderdeel zijn van elke AI-toepassing en dat begint bij de waarden van de organisatie. Er is geen eenduidig ‘goed’ antwoord op ethische kwesties, het is vooral belangrijk om AI-toepassingen continu ethisch te blijven toetsen.

Nogmaals dank voor je mooie presentatie en inzichten Niels!

Reacties