Aart-Jan de Graaf over Duurzame energie

De huidige energievoorziening is tot stand gebracht door het werk van ingenieurs en verder uitgebouwd door economen en bedrijfskundigen. De eerste stappen in de energietransitie van fossiele naar duurzame energiebronnen zijn gezet. Maar het vervolg vraagt om een sterke maatschappelijke betrokkenheid en politieke bereidwilligheid om anders naar energiegebruik en ons gedrag te kijken wil het betaalbaar en beheersbaar blijven.

Reacties